Stała obsługa prawna

Kancelaria LEX LEGALI wspiera swoich klientów poprzez stałą obsługę prawną przedsiębiorstw.

Usługi prawne świadczone są przez Kancelarię LEX LEGALI w sposób stały i kompleksowy, według indywidualnego planu wybranego przez danego klienta.

W wybranym planie biznesowym, w stałej obsłudze prawnej dostosowujemy zakres wsparcia oraz zamówione czynności według preferencji klienta i charakteru danego biznesu.

W ramach stałej obsługi prawnej Kancelaria LEX LEGALI świadczy usługi kompleksowego, bieżącego doradztwa we wszystkich dziedzinach prawa: m.in.  prawie cywilnym, handlowym, prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych, prawie podatkowym, prawie zamówień publicznych oraz wielu innych.

Realizujemy z powodzeniem tzw. dyżury prawne, a wiec Kancelaria LEX LEGALI gwarantuje fizyczną obecność prawnika lub innego specjalisty w firmie w stałych umówionych terminach.

Specjaliści Kancelarii LEX LEGALI realizują z powodzeniem także indywidualne zlecenia i umożliwiają spotkania bezpośrednio z każdym z klientów. Zapewniamy możliwość telekonferencji i wideokonferencji dla uczestników spotkań. Kancelaria LEX LEGALI dba o dobrą komunikację i współpracę z pracownikami obsługiwanego przedsiębiorstwa.

Usługa stałej obsługi prawnej obejmuje m.in. reprezentację przedsiębiorstwa w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz we wszelkich w sporach z kontrahentami. Specjaliści Kancelarii LEX LEGALI wspierają obsługiwane przedsiębiorstwo przygotowując niezbędne dokumenty związane z prowadzoną przez działalnością.

Oferujemy spokój w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Zapraszamy do kontaktu

Nasze usługi obejmują w szczególności:

Dyżur prawny w siedzibie przedsiębiorstwa.

Konsultacje prawne związane z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa.

Sporządzanie opinii prawnych.

Sporządzanie dokumentacji i pism.

Wsparcie struktur korporacyjnych.

Reprezentacja klientów przed sądami powszechnymi i urzędami.

Analizę i negocjowanie umów z kontrahentami.

Sądowe i pozasądowe egzekwowanie  wierzytelności.

Pomoc przy  rejestracji zmian w KRS i Księgach Wieczystych

Nasze usługi wykonujemy poprzez:

Doradztwo ad-hoc specjalisty

Umowę o stałą obsługę prawną

Zastępstwo procesowe radcy prawnego

Zapraszamy do kontaktu

“Wielkie oczekiwania są kluczem do wszystkiego.”

Sam Walton, założyciel i twórca potęgi sieci handlowej Wall-Mart

Przewiń do góry