Przekształcenia i fuzje przedsiębiorstw

Kancelaria LEX LEGALI specjalizuje się w zagadnieniach przekształceń, fuzji i przejęć spółek prawa handlowego. Jest to fundament działalności Kancelarii LEX LEGALi. Staramy się zapewniać przy realizacji zleceń maksymalną poufność podejmowanych czynności i planowanych działań.

Doradztwo prawne w zakresie przekształceń, fuzji i przejęć skierowane jest do średnich i dużych firm działających w formie spółek kapitałowych i osobowych. Kancelaria LEX LEGALI obsługuje podmioty, które planują dokonać restrukturyzacji swojego biznesu poprzez łączenie, przekształcenie lub podział spółek i mają do tego uzasadnione ekonomiczne powody, a więc nie tylko i wyłącznie dokonują działań z uwagi na podatkowe uzasadnienie transakcji.

Przy bardzo dobrym zrozumieniu Państwa biznesu oraz przy indywidualnym podejściu, uwzględniającym skutki podatkowe działań prawnych, oferujemy rozwiązania, które pozwalają na osiągnięcie zakładanych pierwotnie celów biznesowych.

Specjaliści LEX LEGALI zwracają uwagę przy planowaniu procesu restrukturyzacji na wielopłaszczyznowe skutki prawne i podatkowe, rzutujące na dalszy kształt przedsiębiorstwa i stabilność jego pozycji. Istotne dla realizacji przekształcenia, fuzji i przejęcia biznesu jest zapewnienie poprawności formalnej przebiegu procesu restrukturyzacji, a także uwzględnienie konsekwencji prawnych i gospodarczych dla obecnych i przyszłych warunków ekonomicznych.

Profesjonalne doradztwo Kancelarii LEX LEGALI pomoże w osiągnięciu bezpieczeństwa prawnego i podatkowego oraz minimalizacji ryzyka, co pozwoli uniknąć negatywnych konsekwencji prawnych lub podatkowych.

Podczas procesu przekształcenia, łączenia czy podziału spółek radcowie prawni LEX LEGALI bezpośrednio współpracują z zewnętrznymi doradcami podatkowymi i biegłymi rewidentami. Jako zespół specjalistów jesteśmy w stanie uwzględnić skutki prawne, podatkowe i ekonomiczne każdej transakcji. Klienci Kancelarii LEX LEGALI mogą również zlecić sporządzenie poszczególnych, indywidualnych elementów procesu restrukturyzacji, jak np. przygotowania planu połączenia lub jego badanie.

We współpracy z firmami doradczymi wykonujemy również wyceny spółek na potrzeby planowanych restrukturyzacji.

Wieloletnie doświadczenie specjalistów Kancelarii LEX LEGALI i podmiotów współpracujących, liczne projekty w zakresie fuzji i przejęć są gwarancją dla klientów zainteresowanych usługami.

Dokonaj restrukturyzacji swojego przedsiębiorstwa ze specjalistami Kancelarii LEX LEGALI.

Zapraszamy do kontaktu

Nasze usługi obejmują w szczególności:

Sporządzanie badania ewentualnych ryzyk prawnych i podatkowych dla fuzji lub przejęcia spółki.

Sporządzenie niezbędnych dokumentów korporacyjnych (np. planu połączenia, uchwał organów, umów spółek).

Sporządzenie dokumentów rejestracyjnych i reprezentację w postępowaniu rejestrowym przed Krajowym Rejestrem Sądowym.

Obsługa procesu przekształceń, fuzji i podziałów spółek.

Przeprowadzanie transakcji nabycia udziałów bądź akcji i transakcji sprzedaży bądź wnoszenia przedsiębiorstw do spółek.

Doradztwo w wyborze formy zatrudnienia kadry zarządzającej.

Reprezentacja wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń w spółkach.

Doradztwo w prowadzonych procesach inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych.

Sporządzenie i analizowanie umów zawieranych między wspólnikami i akcjonariuszami.

Restrukturyzacja struktur korporacyjnych.

Analizę struktur podatkowych w celu oceny ich wydajności i dostosowania do zmieniających się wymagań prawa.

Reprezentacja spółek przed organami skarbowym i sądami administracyjnymi.

Sporządzanie wniosków dla spółek i wspólników o wydanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego.

Nasze usługi wykonujemy poprzez:

Doradztwo ad-hoc specjalisty

Dyżury doradcy podatkowego

Dyżury radcy podatkowego

Zastępstwo procesowe radcy prawnego i doradcy podatkowego

Zapraszamy do kontaktu

“Wielkie oczekiwania są kluczem do wszystkiego.”

Sam Walton, założyciel i twórca potęgi sieci handlowej Wall-Mart

Przewiń do góry