Badanie Due Diligence

Kancelaria LEX LEGALI oferuje usługę przeprowadzenia kompleksowego badania Due diligence (Należyta Staranność) obejmującego pogłębioną, wielopłaszczyznową i wyczerpującą analizę kondycji przedsiębiorstwa lub dowolnego projektu biznesowego mającego na celu sprawdzenie czy przedsiębiorstwo lub inne założenie biznesowe spełnia oczekiwania inwestora.

Badanie Due diligence w założeniu nie jest kartą przetargową, a ma ułatwić wycenę przedsiębiorstwa czy projektu i tym samym przybliżyć obu stronom stanowisko i ułatwić przyszłe negocjacje pomiędzy kontrahentami. Kontrola ocenia, czy planowana transakcja będzie dla obu stron korzystna. Weryfikowane podczas badania jest potencjalne ryzyko, jakie się wiąże z przyszłą transakcją.

Wykonanie Due Diligence zwykle poprzedza zakup akcji, fuzje lub przejęcie przedsiębiorstwa i stanowi swoiste doradztwo transakcyjne. Na podstawie sporządzonych dokumentów, kompleksowo opisujących przedsiębiorstwo i oceniających ryzyka prawne łatwiej jest przygotować i przeprowadzić wycenę przedsiębiorstwa lub projektu biznesowego a  kontrahenci co do zasady szybciej przystępują do podjęcia negocjacji.

Badanie Due Diligence wykonują wykwalifikowani specjaliści, którzy gwarantują bezstronność oceny i poufność zebranych danych. Kadra dobierana jest ze względu na specyfikę omawianego zagadnienia, a jej dominującą część stanowią rzeczoznawcy, biegli rewidenci, prawnicy i doradcy podatkowi. Specjaliści powinni mieć zapewniony od strony podmiotu badanego wgląd do wszystkich dokumentów, nawet tych tajnych, danego podmiotu i po wnikliwych analizach sporządzą opis badania.

Zakres badania Due Diligence zależy od indywidualnych cech każdego podmiotu, ale zawsze obejmuje informacje o kondycji podatkowej, prawnej, finansowej i handlowej.

Przeprowadzenie badania przedsiębiorstwa wymaga bardzo dobrej organizacji, szczegółowej wiedzy i doświadczenia.

Kancelarii LEX LEGALI umożliwia swoim klientom dokładne i profesjonalne, a także rzetelne zweryfikowanie danego przedsiębiorstwa lub projektu biznesowego.

Wyniki badania Due Diligence mogą wpłynąć na poprawę i wzmocnienie wizerunku twojej firmy.

Zapraszamy do kontaktu

Nasze usługi obejmują w szczególności:

Ocenę projektu biznesowego

Zapewnienie poufności badania

Weryfikację ryzyk prawnych

Ocenę kondycji finansowej

Analizę podatkową wybranego obszaru

Opracowanie wyników badań

Przygotowanie konspektu dla negocjacji

Nasze usługi wykonujemy poprzez:

Doradztwo ad-hoc specjalisty

Zaangażowanie doradcy podatkowego

Poufne zlecenie przeprowadzenia badania Due Diligence

Zlecenie asystowania przy negocjacjach

Zapraszamy do kontaktu

“Jakość ma większe znaczenie niż ilość.”

Steve Jobs, jeden z trzech założycieli Apple

Przewiń do góry